Energetische begeleiding voor mensen die met mensen werken

Praktijk voor energetische begeleiding
Groningen

In veel stichtingen en verenigingen groeit de wens om ook mensen buiten het bestuur te betrekken bij beleid en aansturing van de organisatie. Er is behoefte aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel op een efficiënte manier.

In veel stichtingen en verenigingen groeit de wens om ook mensen buiten het bestuur te betrekken bij beleid en aansturing van de organisatie. Er is behoefte aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel op een efficiënte manier, zonder eindeloze vergaderingen. In trainingen over organiseren zonder hiërarchie en gedeeld leiderschap leer je vaardigheden, krijg je tools en organisatiemethoden om dit mogelijk te maken in je eigen organisatie.

Ik werk met innovatieve en actieve manieren voor gezamenlijk onderzoek, om een dialoog op te zetten en te leren. Voorbeelden zijn waarderend onderzoek, deep democracy, communicatiemethoden, pro action café, the circle way en training for change.

 

OEFENGROEP GEDEELD LEIDERSCHAP

VAARDIGHEDEN – VERDIEPEN – VERKENNEN

Snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Veel ondernemers en organisaties willen graag samenwerken, zolang ze daarbij ook hun autonomie behouden. Inbreng van meer medewerkers in een team vergroot het lerend vermogen van de organisatie en werken vanuit hiërarchie lijkt niet meer goed te werken. Maar hoe organiseer je dat zonder eindeloze vergaderingen?

Kies je voor gedeeld leiderschap, dan werk je vanuit volledige gelijkwaardigheid, met als uitgangspunt de collectieve intelligentie van de groep. Gedeeld leiderschap omvat methoden voor organiseren, besluitvorming en dialoog die leiden tot veerkracht en beweeglijkheid. De oefengroep brengt deze methoden tot leven. Gewerkt wordt met oa het samen nemen van beslissingen, dialoog en organisatiestructuur. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. Te denken valt aan: waarderen van verschillen; groepsdynamiek of omgaan met ongeduld. Wie ervaring heeft met methoden voor gedeeld leiderschap kan (van tevoren) een thema inbrengen. Om mee te doen is ervaring niet nodig. Een open, onderzoekende houding wel.

CURSUS GEDEELD LEIDERSCHAP

Voor vrijwilligers in Groningen

Een training die losjes is gebaseerd op sociocratie: een methode voor besluitvorming en organiseren vanuit gelijkwaardigheid. Je leert om als groep beslissingen te nemen. Daarnaast komt de innerlijke houding die nodig is voor dit proces aan bod. Je maakt kennis met methoden om van strijd en discussie te switchen naar het waarderen van elkaars inbreng en verschillen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap op individueel en groepsniveau. Na afloop van de training heb je handvatten om van een idee tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dat ondersteunt de overgang van een hiërarchisch georganiseerde organisatie naar een gezamenlijk geleid initiatief.

AanTafel gesprekken

Wat is aanTafel?

Bij aanTafel schuif je met een kleine groep vrouwen aantafel voor een goed gesprek. Energie, nieuwe inzichten, inspiratie, goede ideeën: zomaar wat dingen die je ervoor terug krijgt. Probeer het eens!

Over Praktijk voor energetische begeleiding

Nynke is andragoog (pedagogiek richting de ontwikkeling van volwassenen), trainer en therapeut voor mensen die met mensen werken. In 2014 ontstond een wens naar balans tussen de zakelijkheid van organisatorisch werk en de zachtheid van wat wezenlijk is voor mensen, los van technieken en structuren. Die balans vond ze in de zevenjarige opleiding Spirituele Psychologie. In het werken met mensen ontstond weer meer ruimte voor echte aandacht en betrokkenheid.

Sinds 1998 begeleid ik vrijwilligers, studenten, ervaren en startende sociale professionals in het welzijnswerk bij veranderingsprocessen. Vaak zijn dit mensen die vanuit ervaringsdeskundigheid werken. Thema’s als het zoeken naar een balans tussen contact met jezelf en betrokkenheid bij anderen, onmacht van de hulpverlener, de inzet van onze eigen menselijkheid en autonomie versus vanuit een systeem (moeten) werken zijn bekende onderwerpen voor me. Het inspireert me om te werken aan goede zelfzorg voor mensen die met mensen werken.

Welkom!


Praktijk voor energetische begeleiding

Nynke van der Hoek

Bentismaheerd 210
9736 EM Groningen

Energetische begeleiding voor mensen die met mensen werken