Schulp Uitvaarten, begeleiding bij sterven, uitvaart en rouw

Schulp Uitvaarten, begeleiding bij sterven, uitvaart en rouw
Amersfoort

Ukediene biedt spirituele zorg rondom het levenseinde en uitvaartbegeleiding vanuit aandacht, liefde en respect.

Ukediene biedt spirituele zorg rondom het levenseinde en uitvaartbegeleiding vanuit aandacht, liefde en respect.

Spirituele zorg verwijst naar die aspecten van het leven die een gevoel van betekenis, verbinding, oprechtheid en hoop geven.  Ukediene zorgt, met liefdevolle aandacht en recht uit haar hart.  Er ontstaat een verbinding vanuit een ieders behoefte en met respect voor intense en verwarrende gevoelens.
Onder begeleiding van Ukediene zijn de naasten rondom hun overleden geliefde aan het werk. Zo krijgen de dagen, vanaf het sterven tot de uitvaart, betekenis. Dat doet recht aan het geleefde leven van de overledene en ook aan het leven van de naasten. Want, met de bewust opgedane ervaringen kan men het nieuwe leven, zonder die ander tegemoet treden en met hoop en liefde ervaren hoe het (nieuwe) leven zich ontvouwt.
Ukediene zal altijd proberen aan te zetten tot “zelf doen en zelf ervaren” opdat dan de opgewekte zuivere en oprechte gevoelens zichtbaar zijn en kunnen weerspiegelen in het (her)nieuwde leven. Juist dat is bemoedigend, troostend en geeft kracht.

Kenmerkend aan Ukediene is dat zij een werkwijze hanteert die uitnodigt om een betekenisvol verlies te transformeren tot een waardevol leven met een gemis.

Over Schulp Uitvaarten, begeleiding bij sterven, uitvaart en rouw


Schulp Uitvaarten, begeleiding bij sterven, uitvaart en rouw

Ukediene Schulp

Het Langhuis 4
3823 JM Amersfoort

Schulp Uitvaarten, begeleiding bij sterven, uitvaart en rouw