Samenwerken/Conflicten/Loopbaan

Daan Limburg / Eigenheid en Verbinding
Den Haag

Herken je dat je in bepaalde situaties of fases in je leven hetzelfde gedrag vertoont? En dat deze aangepaste versie van jezelf je steeds meer belemmert? Heb je het verlangen om meer vanuit je ware aard en werkelijke vermogens te willen handelen?

Ik werk vooral met mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van 'eigenheid en verbinding'. Ik zie dat mensen vaak functioneren vanuit vastliggende gewoontepatronen en beperkende zelfbeelden. En dat zij op een gegeven moment ervaren dat deze aangeleerde identiteit hen gaat belemmeren. Het verlangen om meer vanuit hun ware aard en werkelijke vermogens te gaan handelen groeit dan. Mijn begeleiding sluit bij deze intrinsieke behoefte aan.
Vragen rondom eigenheid en verbinding kunnen verschillende invalshoeken hebben, bij voorbeeld:
• Om kunnen gaan met weerstand en conflicten
• Vergroten van eigen invloed op aard en omvang van het werk
• Meer kleur geven aan de eigen bijdrage, op authentieke wijze zichtbaarder worden
• Vergroten van zicht op eigen loopbaanontwikkeling
Op een dieper niveau spelen thema’s als:
• Ik kom steeds weer in dezelfde situaties terecht
• Ik heb meer in huis dan ik laat zien
• Ik voel ondanks waardering geen rust.

Over Daan Limburg / Eigenheid en Verbinding

Mijn verlangen om mensen tot hun recht te laten komen is de rode draad in mijn loopbaan. Na mijn universitaire studie oefende ik diverse managementfuncties uit, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid/non-profit sector. Ik was van 1999 tot 20verbonden aan De Baak Managementcentrum VNO-NCW, waar ik managers, bestuurders en professionals op hoog niveau coachte en trainde. Na deze periode ben ik mij volledig gaan wijden aan mijn eigen bureau, dat is gespecialiseerd in vragen op het gebied van innerlijke groei, samenwerking, conflicten en loopbaan. Mijn stijl laat zich typeren als betrokken, stimulerend en zowel diepgaand als praktisch. Door mijn begeleiding gaan mensen bewuster en vrijer handelen in situaties, die ze als lastig ervaren. Zij komen weer in contact met vermogens, die eerder afgesneden waren. Ik ben auteur van het boek 'Werken met Verschil''.


Daan Limburg / Eigenheid en Verbinding

Daan Limburg

Suezkade 120
2517CB Den Haag

Lid van beroepsvereniging

Samenwerken/Conflicten/Loopbaan