Dit event heeft reeds plaats gevonden ...
Kijk in de Agenda voor actuele activiteiten →

02jul 2022
Presentatie Boek 'Groeiend Bewustzijn'

Gerrit Verweij
Hoofddorp

Op zaterdag 2 juli a.s. presenteer ik mijn boek ‘Groeiend Bewustzijn’. In dit boek vertel ik over de enorme kosmische verandering naar hogere dimensies en een leefbare Aarde, die thans gaande is.

Op zaterdag 2 juli a.s. presenteer ik mijn boek ‘Groeiend Bewustzijn, een duurzame samenleving in de zesde dimensie'.

In dit boek vertel ik over de enorme kosmische verandering naar hogere dimensies en een leefbare Aarde, die thans gaande is. Ik leg uit waarom de groei van ons bewustzijn de sleutel is naar een duurzame samenleving.

De door mijn spirituele gidsen aangereikte inzichten bieden ons vertrouwen in de toekomst van de Aarde en de mensheid. Ze geven ons ook handreikingen voor wat we zelf kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Het collectief bewustzijn, het gemiddelde bewustzijn van alle volwassen mensen op Aarde, maakt een buitengewoon snelle groei door, zestienhonderd keer zo snel als in de afgelopen driehonderd jaar, twintigduizend keer zo snel als in de middeleeuwen. In een jaar tijd zijn we van de derde dimensie in de vijfde dimensie terecht gekomen en we groeien nu verder naar de zesde dimensie. De verruiming van ons bewustzijn leidt tot verandering van ons vrijheidsideaal, van egocentrisch en individualistisch naar liefdevol en saamhorig.

Er kwam halverwege 2020 ook een einde aan de voortdurende daling van de Boviswaarde, een maatstaf voor de energetische kwaliteit en daarmee voor de leefbaarheid op Aarde. De sindsdien ingezette stijging heeft de achteruitgang vanaf het begin van onze jaartelling reeds volledig ongedaan gemaakt. Binnen enkele jaren gaan we merken dat onze natuurlijke omgeving sterk vooruit gaat. 
[endif]

 

Informatie

02 jul 2022 | Parkeren gratis. Met OV bereikbaar (bushalte de Hoek, Hoofddorp)
14.00 - 16.00
0,00
Maximaal 50 deelnemers.

Waar?

NinetyNine Hotel
Kruisweg 601
2132 NA Hoofddorp

Presentatie Boek Groeiend Bewustzijn