DI 01 september 2020 19.45-22.15 uur
Intervisiebijeenkomst voor vaders (8x)
Haarlem

Voor iedere vader die wel eens worstelt met vragen rondom ouderschap en opvoeding. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wil ik een werkplaats voor ontmoeting creëren.

Het is een moment waar je elkaar ontmoet, inspireert, van elkaar leert en samen met andere ouders kijkt naar de opvoedvraag die in je leeft. Voel je uitgenodigd om mee te doen aan een reeks intervisiebijeenkomsten, bedoeld als momenten van ontmoeting, waarin we kunnen delen wat ons als ouders raakt en bezighoudt. We inspireren elkaar en leren van elkaar. Samen kijken naar opvoedingsvragen werkt bemoedigend. Zo raken we in verbinding en kunnen we met een frisse blik en nieuwe inzichten ons ouderschap verder vorm geven.

Elke bijeenkomst beginnen we met een korte meditatie en/of ervaringsoefening.

Ik geef een inleiding over ouderschap en opvoeding met voorbeelden vanuit mijn eigen leven. Iedereen krijgt de gelegenheid een vraag in te brengen waarmee we samen aan het werk gaan.

Thema's die voorbij kunnen komen tijdens een bijeenkomst zijn;

  • verschillende leeftijdsfasen en wat dat vraagt van jou als ouder
  • je kind als spiegel en de impact daarvan
  • hoe kom je als ouder aan jezelf toe en wat is het belang daarvan
  • partnerschap en ouderschap, hoe doe je recht aan beide rollen?
  • de invloed van de waarden en normen die je zelf meekreeg rondom je opvoeding

De bijeenkomst wordt begeleid door Polle Potters die zelf ook vader is. 

Meer Informatie + Aanmelden

01 september 2020 t/m 20 april 2021 | Totaal 8 bijeenkomsten, plaats voor maximaal 7 vaders
320,00 | zie website

Buro Bellinkx werkplaats voor ontmoeting, Lavendelstraat 56, Haarlem

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.