WO 09 januari 2019 20.00-22.00 uur
Workshop: De draad van Ariadne
Haarlem

We maken in deze cursus een thematische  reis door de mythe over Ariadne, waarbij  we gebruik maken van diverse werkvormen die verdieping geven en nog meer bewustwording van de weg die we werkelijke willen gaan.

De Griekse mythe over de koningsdochter Ariadne, blijkt zoveel gelaagdheden in zich te hebben dat het uitnodigt tot een cursus. De tocht van Ariadne beschrijft als het ware een levensloop (het labyrint) waarbij ze steeds een antwoord moet vinden op onverwachtse wendingen.

We maken in deze cursus met elkaar een  thematische reis door deze mythe, aan de hand van diverse werkvormen (o.a uitwisseling, visualisatie, werken met dromen en vilten) ter verdieping en bewustwording van de weg die we werkelijk willen gaan.  Daarnaast helpt deze cursus ons daartoe ook vaardigheden te ontwikkelen, zodat we, ondanks omstandigheden, leren  meer de regie  te krijgen over ons leven.  

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tussentijds opdrachtjes maken zodat Ariadne  ook thuis met ons meereist. De laatste avond wordt afgesloten met het maken van een symbool van vilt. Zo’n symbool wil een  bekrachtiging geven aan de realisaties die in deze cursus zijn opgedaan.

Meer Informatie + Aanmelden

09 januari 2019 | 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart en 20 maart.
175,00

06-10929251
despinnendemug AT gmail DOT com

Wolatelier De Spinnende Mug, Drielandenhoek 31, Haarlem

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.