ZA 07 augustus 2021 14.00-16.00 uur
Stekjesruil bij Pluk! Den Haag
Den Haag

Eindelijk kan er weer geruild worden en we bestaan ook nog eens vijf jaar!

Net als bijna een jaar geleden zijn wij nu ook weer aanwezig bij Pluk Den Haag om Stekjesruil te organiseren. Als het goed is bij de pipowagen/ bij de ingang van de pluktuin.

Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de maatregelen vanwege Covid-19 zal dit evenement doorgaan. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zei verantwoordelijk omgaan met de regels omtrent de pandemie (ook als je mensen meebrengt). Houd je ook hier aan de basisregels. En mocht je onverwachts klachten krijgen, kom dan een volgende keer.

- - - - - - - - ---
Pluk! Is een schitterende plek in Den Haag met maar liefst 5 hectare grond. Ze hebben een prachtige heem- en pluktuin, biologische lunchroom (open vanaf 10:00), lieve dieren en een winkeltje met eigen oogst.
Meer informatie is te vinden op: www.plukdenhaag.nl

Zaterdag 7 augustus 2021
14:00 - 16:00 uur

Locatie:
Loosduinse Hoofdstraat 1184a
2552AV Den Haag
(aan de rand van Recreatiegebied Madestein) 

/ / - - STEKJESRUIL HUISREGELS - - / /
Stekjesruil is een ruilevenement waarbij iedereen van harte welkom is.
Heb je geen stekjes of iets dergelijks te ruil?
Dan kan je ook stekjes of zaailingen ruilen voor geld.
Koop een stekje van één van de ruilers voor €2,- waarvan 50% naar de ruiler gaat, de andere 50% is een donatie aan Stekjesruil.

Zorg ervoor dat je stekjes met wortelvorming meeneemt, zodat de overlevingskans groter is. Het zou zonde zijn als iemand ruilt en de knipsel is een aantal dagen later overleden.

Voorzie elke stek van (wetenschappelijke) naam indien bekent.

Mogelijkheden om te ruilen:
- Stekjes (van planten).
- Zaailingen
- Zaden.
- Bloembollen.
- Boeken.
- Kennis, ervaringen & tips.

Tijdens Stekjesruil evenementen kan er gefotografeerd/ gefilmd worden ter promotie en documentatie van Stekjesruil. Graag aan de organisatie aangeven indien je hier bezwaar tegen hebt, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Tot slot:
Neem de overgebleven spullen a.u.b. weer mee terug!
De plek waar we te gast zijn is geen dumpplek voor stekjes, neem wat over is weer mee naar huis.

 

- - - - - - - - -
// English information:

Finally we can swap plant cuttings again and Stekjestuil also celebrates its fifth anniversary!

Just like almost a year ago, we will be back at Pluk Den Haag to organize the cuttings swapping. If all goes well, we will be at the gypsy wagon/near the entrance to the garden for picking fruits.

Depending on the developments regarding the Covid-19 measures, this event will continue. All visitors are expected to act responsibly with respect to the rules concerning the pandemic (also for guests and related friends). Please stick to the basic rules. And if you get any unexpected symptoms, please come visit another time. 

Stekjesruil (translated as cuttings swapping) is an event to swap plant cuttings, meet like-minded people, share and exchange ideas.
It is organized (almost) every month in different locations in The Hague, The Netherlands.
Saturday September 19 we will be guests at Pluk Den Haag.
/ / - - HOUSE RULES- - / /
Please keep the following rules and regulations in mind when participating in ‘Stekjesruil’ events.
‘Stekjesruil’ is an event of swapping and exchanging plant-related things. But you are more than welcome even if you don’t have anything to exchange; in that case you can buy a plant cutting/seedling for €2. When you buy plant-related goods, you will donate 50% of the price to ‘Stekjesruil’; the other 50% goes to the seller.

Bring rooted plant cuttings/seedlings; this will give a higher survival rate for the plant.
Provide each cutting with a name (scientific if known).

Swapping opportunities:
- Plant cuttings.
- Seedlings.
- Plant seeds.
- (Flower) bulbs.
- Books (plant-related).
- Knowledge about plants, experience and tips.

Please keep the area tidy!
We are guests at the places where we meet, so clean up and take home all of your leftover plant-related materials.

Privacy
During ‘Stekjesruil’ events you may be photographed/filmed for promotion and documentation purposes. Please let the organization know if you have any objections, so that this can be taken into account.

Meer Informatie + Aanmelden

07 augustus 2021

Pluk! Den Haag, Loosduinse Hoofdstraat 1184a, Den Haag

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.