WO 24 juni 2020 12.00-12.30 uur
Check-Inn
Online, via Zoom

Check-Inn is een gratis peer-to-peer community voor mensen die willen inchecken. We delen om de beurt hoe het gaat, en wat we nodig hebben om vandaag aanwezig te zijn. En dat is ook het doel van de Check-Inn: aanwezigheid. Bij Check-Inn werken we in groepjes van 3. De enige echte afspraak is dat we alleen over onszelf spreken. We bieden elkaar een veilig veld doordat iedereen aan de beurt is en gezien wordt, en doordat niemand over de ander praat. Een check-inn is in totaal 30 minuten. Er is geen therapeut of coach bij, en geen interventie of les. Er is wel een begeleider die zelf ook meedoet. Wees welkom door te reserveren op onze website. Als je de eerste keer meedoet, log dan 5 minuutjes eerder in voor een welkom en kleine uitleg. Momenteel hebben we 21 diverse hosts.

Meer Informatie + Aanmelden

24 juni 2020 | https://zoom.us/s/3338884321
0,00 | gratis

https://zoom.us/s/3338884321, Online, via Zoom

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.