ZO 18 augustus 2019 10.00-16.30 uur
Familieopstellingen 'Echo's uit de gordel van smaragd'
Nijmegen

Vragen over onze oorsprong houden ons steeds meer bezig als we over zingeving nadenken. Indisch zijn is meer dan een gevoel. Je hebt vaak een grote genenpoel en gedragspatronen van verder  terug dan je zelf denkt. Familieopstellingen verschaft verrassende inzichten.
Systemisch werken werkt zonder oordeel, schuld of verwijt. Om deze reden wordt het makkelijker terug te kijken in een rijke historie. Buiten dat deze is gevuld met oorlogen, moorden en andere bloederige praktijken is er ook altijd sprake van liefde, onmogelijke liefdes, prachtige kunst en muziek.
Onze voorouders, zowel Aziatisch als Europees, zochten telkens het beste. In eerste instantie voor zichzelf of hun familie, en in tweede instantie voor hun vrouw, partner en kinderen.De Indo ontstond uit een mengcultuur van Europese mannen en lokale vrouwen. De kinderen daarvan hoorden niet bij lokale bevolking en zeker niet bij de Hollandse overheersers. Te licht voor de Indonesiërs en te bruin voor de Hollanders.Religie, cultuur en sociale klassen hadden een indringende invloed op de mensen. De overtuigingen en gedragingen zijn opgeslagen in onze genen. Soms een schat, iets vaker een last, als een echo uit het verleden, uit de Gordel van Smaragd. Familieopstellingen is een bewustwordingsproces. Je ervaart het verschil tussen eigen- en overgenomen gevoelens. Met deze inzichten kun je er bewust voor kiezen om je gedrag te veranderen, kiezen om vrij te zijn. Daarmee gaan we aan de slag.

Meer Informatie + Aanmelden

18 augustus 2019 | Open deur vanaf 9:30 uur en prijs is inclusief vegetarische lunch. Reserveren/deelname via de webshop
85,00 | representant € 35

+31629229206
energypraktijk AT gmail DOT com

Werkplaats De Witt, De Wittstraat 2, Nijmegen

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.