MA 03 december 2018 19.30-21.00 uur
Doen en denken – vredesactivist Thomas Merton | Lezing door Jim Forest en Thomas Quartier
Nijmegen

Wie was de ongekend populaire Amerikaanse vredesactivist en trappistenmonnik Thomas Merton (1915 -1968)? Met zijn geëngageerde pleidooi voor geweldloosheid bereikte Merton in de jaren ’60 een miljoenenpubliek. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de oorlog in Vietnam, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Dat belette hem niet om door te gaan, want hij kon het voor zijn geweten niet verantwoorden om alleen over meditatie te schrijven. Paus Franciscus noemde hem in 2015  één van de vier Amerikanen die een voorbeeld voor hem zijn. Leer hoe Thomas Merton ons ook nu nog kan inspireren.

Stilte en conflict
“Er is geen stilte meer om na te denken. Er is alleen maar een reusachtige leegte vol slogans, verklaringen en ideologieën.” Thomas Merton zag een relatie tussen het ontbreken van stilte en de talloze politieke conflicten van zijn tijd: “Door het gebrek aan stilte raken we overgeleverd aan krachten die willekeurig, destructief en fataal zijn – voor onszelf en de wereld.” Vanuit deze overtuiging ontwikkelde hij een persoonlijke spiritualiteit die gericht was tegen alle vormen van oorlog en geweld. Daarbij zag hij angst als de belangrijkste bron van conflict, en liefde als de enige manier om oorlog uit te bannen. “Veel vredestichters hebben de neiging om hun tegenstander te verketteren, waardoor het conflict alleen maar erger wordt.”

Oorlog en vrede
De Amerikaanse schrijver en vredesactivist Jim Forest, die Thomas Merton persoonlijk goed kende, schreef zijn biografie. “We hebben het druk en verlangen naar rust, maar willen tegelijk iets betekenen voor de wereld. Hoe kun je je blijven inzetten voor anderen zonder jezelf te overvragen? En hoe kun je mindful leven zonder te vluchten uit de realiteit?”

Merton daagt ons uit om het allebei te doen: kiezen voor stilte en contemplatie, en tegelijk de strijd aangaan met alles wat mensen uit elkaar drijft. Volgens hem moet die strijd vooral in onszelf gevoerd worden: door het met vallen en opstaan leren uithouden met jezelf.

Actualiteit
Jim Forest houdt een korte lezing over het bijzondere leven van Thomas Merton. Religiewetenschapper Thomas Quartier vertelt over de rol van persoonlijke spiritualiteit in het werk van Merton. In gesprek gaan we in op de actualiteit: hoe kan Thomas Merton ons vandaag de dag inspireren? Hoe verhouden zich actie en reflectie, en hoe vinden we hierin een goede balans?

 

De lezing van Jim Forest, die 15 minuten duurt, is in het Engels. Tijdens de rest van de avond is Nederlands de voertaal.

 

Over de sprekers  

Jim Forest is schrijver van onder meer biografieën en kinderboeken. Hij heeft Thomas Merton persoonlijk goed gekend en schreef recent de bij uitgeverij Damon verschenen biografie Leven met wijsheid, een biografie van Thomas Merton (2017). 

Thomas Quartier OSB is religiewetenschaper aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar liturgie en rituelen in de huidige cultuur. In zijn werk maakt hij vaak gebruik van het werk van Thomas Merton. Bovendien is hij net als Merton monnik, in zijn geval binnen de Benedictijnse traditie. Van zijn hand verschenen o.a. Anders leven (2017) en Kiemcellen, Van klooster naar wereld (2016).

Meer Informatie + Aanmelden

03 december 2018
5,00 | Gratis voor medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits


Collegezalencomplex Radboud Universiteit, Erasmusplein 1, Nijmegen

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.