DI 15 januari 2019 20.00-22.00 uur
Tijd voor een goed gesprek
Luxwoude

Wat is dat – een goed gesprek?

 1. een gesprek met inhoud: over wat ons ter harte gaat in de maatschappij of het leven
 2. een gesprek met aandacht: daar hoort luisteren bij en ook elkaar uit laten spreken
 3. een gesprek met tijd: tijd om je gedachten onder woorden te brengen
 4. een gesprek met respect: respect voor ieders inbreng
 5. een gesprek met humor: zonder humor geen goed gesprek

En waar gaat dat over – een goed gesprek? Over wat ons bezighoudt:

 1. ontwikkelingen in de samenleving. Je leest erover in de krant, je volgt het nieuws.Maar hoe kijk je er tegenaan – een gesprek helpt om dat te ontdekken. 
 2. andere onderwerpen, zoals levensvragen, zingevingsvragen,  hoe te overleven in deze Nieuwe Tijd.

En wie kunnen er dan meedoen?

 1. bewoners van Luxwoude en de rest van Friesland, Groningen en Drenthe
 2. mensen die bijna alles weten en mensen die bijna niets weten
 3. mensen die willen luisteren en mensen die willen praten; beide is ook mooi
 4. mensen die aan zichzelf niet genoeg hebben

Hoe vaak en met wie?

 1. we beginnen met vier keer, op de 3e dinsdagavond van de maand in  Hegedijk 35 te Luxwoude
 2. gespreksonderwerpen kiezen we in onderling overleg 
 3. gespreksleider is drs. Pieter Astro. Hij is een ervaren gespreksleider en snapt dat hij niet in de spreekkamer zit.

Aanmelden liefst via email of bellen naar .  

Meer Informatie + Aanmelden

15 januari 2019 | elke 3e dinsdag van de maand zolang de R erin zit.
0,00 | vrijwillige bijdrage

0513-528888
info AT dokterastro DOT nl

Astro's Logies, Hegedijk 35 (zij-ingang), Luxwoude

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.