ZO 08 maart 2020 10.30-12.00 uur
Lezing door Carola de Vries - Robles over ´Alles omarmen´
Bloemendaal

De natuur drukt "God" uit. Wij, mensen, kunnen de Aanwezigheid van God, de Shechinah, ervaren.  Zij (zij is vrouwelijk) daalt neer, reist mee, zij omarmt. Zij is "het inwonen", als "een woonplaats".

"The Divine Presence". "Het tussen". Zij is de uitstraling van Licht/Liefde. Zij verbindt met de Bron. Zij is vaak verborgen, of lijkt afwezig, in ballingschap, of ze wordt uitgesloten (door geweld, het afsplitsen, het onderdrukken van het vrouwelijke en verkeerd gebruik van macht). Maar in essentie kan zij het goede en het kwade dragen en "Goedheid" openbaren.

  • Op 8 Maart is de internationale dag van de vrouw en begint ook "het vasten van Esther" ter voorbereiding op Poeriem.
  • Een dag bij uitstek om ons te wijden aan de kracht van het Oer-Vrouwelijke in mens en wereld, om "het Tij te keren", het hart te openen en vanuit diepe Liefde te zien Wat Is. 
  • Met behulp van spirituele oefeningen vanuit de Kabbalah en joodse mystiek, met gebed, muziek, klanken en meditatie, kunnen we de Shechinah, God's Aanwezigheid activeren en realiseren. 

Carola de Vries Robles, was psychologe/lichaamsgerichte psychotherapeute. Zij is aktief  als beeldend kunstenaar en geestelijk begeleider (mentor) vanuit de Joodse Vernieuwings Beweging. " Met hart en ziel en(w)aardig ouder-worden" ("from Aging to Saging" Rabbi Zalman Schachter Shalomi z"l), joodse levenskunst, heeft haar speciale aandacht. caroladevriesrobles

Meer Informatie + Aanmelden

08 maart 2020
0,00 | De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld


info AT dekapel-bloemendaal DOT nl

De Kapel, Potgieterweg 4, Bloemendaal

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.