DI 03 maart 2020 20.00-21.30 uur
Open avond over 'De Soefi Boodschap'
Haarlem

Graag nodigen wij u uit voor deze Open Soefi avond, waarin we zullen ingaan op de Soefi boodschap, zoals gebracht door Inayat Khan aan het begin van de 20e eeuw. Dit zullen we doen door het lezen van enkele teksten, afgewisseld door muziek en stilte. 

Soefi-Contact bestaat uit een groep mensen die zich laat inspireren door de ideeën van Inayat Khan, waarvan een belangrijk uitgangspunt is, dat de kern van alle religies één en dezelfde is. Alleen de vormgeving verschilt door de verschillende tijden en culturen waarin zij zijn ontstaan.

  • Soefisme is verder een persoonlijke ontwikkelingsweg. Door oefening en bewustwording kunnen we groeien en evenwichtiger leven. 
  • Het woord 'soefi' betekent wijsheid van het hart, dat is gezuiverd van egoïsme en dogmatisme.
  • Soefisme is een levenshouding waarbij het leven gezien wordt als een gelegenheid om het bewustzijn tot het idee van eenheid te verheffen.
  • Het biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het is niet nodig een bepaald geloof aan te nemen.
  • Het is het bewust gaan van een pad van geestelijke vrijheid.

Deze avond wordt verzorgd door Jaap-Willem (Wakil) Hutter

Meer Informatie + Aanmelden

03 maart 2020
0,00

023-5402019
jaapwillemhutter AT gmail DOT com

Soefi-Huis, Burgwal 38, Haarlem

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.