MA 15 oktober 2018 19.30-21.00 uur
Uitjestoel:Tijd om te spelen. Met een lach en lichter gevoel je bed in.
Haarlem

Voor mensen die plezier willen.

Zoek jij een plek waar je kunt spelen, oefenen, lawaai maken, irritant doen, ruimte nemen, je stem gebruiken en stralen? Kom spelen! Anders dan anders ontspannen. Met een lach en lichter gevoel je bed in.  Uitjestoel:Tijd om te spelen is een groepsbijeenkomst waar je de eerste stappen van improvisatietheater beleeft.

Uitjestoel geeft zefvertrouwen en leert je iets over gedrag, presentatie, samenwerken, verbinden, status, emoties, uitstraling en houding. Leert je een bezield mens te zijn. Best handig binnen werk of privé relaties.

De groep heeft een vrije inloop.Bel of mail. Ik weet dat je komt. Jij weet of er plek is. 1ste en 3e zaterdag vd maand 1ste groep 09.30-10.55. 2e groep 11.05-12.30 ( beide vaak vol). Maandag(plek) en dinsdag 19.30 - 21.00 uur (vaak vol).

Heb je zin? Wil je spelen, maar kan je niet op maandag-, dinsdagavond of zaterdagochtend, meld je toch aan en bij voldoende aanmeldingen start ik een nieuwe inloop groep op een ander moment.

 

Meer Informatie + Aanmelden

15 oktober 2018 | 1ste,3eZaterdag:09.30-10.55+11.05-12.30+ Maandag+Dinsdag 19.30-21.00
10,00

06-380 19 624
jpot AT uitjestoel DOT nl

Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112a Haarlem, Haarlem

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.