WO 17 april 2019 19.30-22.00 uur
Informatie bijeenkomst over Loge Vita Vera. Met ritueel, informatie en gedachten uitwisseling
Velsen-zuid

Van harte welkom op onze informatie bijeenkomst op 17 april 2019 met ritueel, informatie en gedachten uitwisseling.

"Met compassie kijken naar jezelf. Met compassie bezien worden door de ander; we kunnen er zo naar verlangen. Vanuit liefde en mededogen naar jezelf en je medemens kijken, daar snakt deze tijd naar. Hoog tijd dus om daarmee de eerste stap te zetten."

Als hulpmiddel om de groei in onszelf te bewerkstelligen biedt de Orde van Weefsters een rituele weg, die gebruik maakt van de symboliek van het spinnen en van licht. Daarnaast is er het gesprek, in vertrouwdheid, omdat we uiteindelijk allemaal naar het zelfde doel streven: een vol-levend mens te zijn. Dat brengt verbondenheid. Dat gevoel kan zich gaan uitstrekken tot verbondenheid met alle mensen. Uiteindelijk staan weefsters daardoor vol in de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

De loge is de plaats waar vrouwen elkaar ontmoeten, waar zij van elkaar kunnen leren. Met elkaar zoeken zij diepgang. Ieder heeft heel verschillende visies en meningen. Dat is niet lastig, maar juist verrijkend. De ervaringen die weefsters opdoen bij symbolen en rituelen zijn de basis van waaruit zij elkaar toch kunnen verstaan.

Meer Informatie + Aanmelden

17 april 2019 | opgave bij: info@logevitavera.nl of vitavera@ordevanweefsters.nl
0,00

06-26044497
vitavera AT ordevanweefsters DOT nl

Torenstaat 2, Velsen-zuid

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.