WO 27 februari 2019 20.00-22.00 uur
Klimaatdebat: Mondiale gevolgen van de klimaatverandering
Haarlem

Op woensdagavond 27 februari wordt er in de Pletterij gedebatteerd over de wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn op diverse plaatsen op aarde al duidelijk zichtbaar. Extreme weersomstandigheden leiden tot zowel toenemende droogte als overstromingen, en de zeespiegelstijging bedreigt laaggelegen gebieden. Terwijl het klimaatdebat in Nederland vooral over de lange termijn gaat, ondervindt men elders al direct de gevolgen van de opwarming van de aarde.

In het debat wordt aan de hand van de situatie in Zuidelijk Afrika aangegeven wat ons op termijn te wachten kan staan.
Er worden waar mogelijk parallellen getrokken op het gebied van de zeespiegelstijging en de gevolgen van de verdroging voor de landbouw, en er wordt stilgestaan bij mogelijke oplossingen.

Centrale gast bij het debat, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Stedenband Haarlem-Mutare, is de Zimbabwaanse klimaatjournalist Andrew Mambondiyani.
Andrew won in 2018 de Lorenzo Natali prijs van de Europese Commissie met een artikel over de gevolgen van de zeespiegelstijging voor Beira, een belangrijke havenstad in Mozambique en daarmee een belangrijke schakel in de aan- en afvoerroute van goederen naar Haarlems zusterstad Mutare.

Naast Andrew Mambondiyani zullen duurzaamheidsondernemer en – adviseur Maurits Groen (o.a. mede oprichter van WakaWaka), journalist en Zimbabwekenner Marnix de Bruyne (verbonden aan De Correspondent) en hydroloog Niko Wanders (Universiteit Utrecht) aan het debat deelnemen. De presentatie van de avond is in handen van Jaap Tielbeke, journalist van de Groene Amsterdammer.

Het debat zal in het Engels plaatsvinden.

Meer Informatie + Aanmelden

27 februari 2019
3,00


info AT pletterij DOT nl

De Pletterij, Lange Herenvest 122, Haarlem

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.