VR 10 juli 2020 20.00-22.00 uur
Bijeenkomst 'Kan democratie zonder politieke partijen?'
Grand Café Utopie

Politieke partijen zijn verenigingen die allereerst bestaan om kandidaten te selecteren waarop inwoners kunnen stemmen. Die kandidaten vertegenwoordigen de inwoners als wetgevende macht; in de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en Gemeenteraden maken zij de regels voor onze samenleving.Maar steeds minder mensen voelen zich vertegenwoordigd door de politici die politieke partijen selecteren. Politici zijn te strak gebonden aan de uitgangspunten van hun partij en maken afwegingen op basis van de korte termijn en het eigen imago. Veel innovatieve invalshoeken blijven buiten beeld. Het is voor de meeste politici ook bijzonder lastig om over zo veel onderwerpen genoeg te weten! Bovendien leidt besluitvorming bij meerderheid te vaak tot buitensluiten en frustratie van steeds dezelfde groep(en).Kun je je voorstellen dat we afspraken maken over hoe we samenleven, zonder politieke partijen? Op een manier dat groepen vanuit hun diverse belangen samen sturen. Karin Vosters vertelt over haar ideeën voor overheidsbesluitvorming en staatsinrichting op basis van sociocratie. Ze nodigt je uit om actief mee te denken, kritische vragen aan haar en elkaar te stellen, samen oplossingen te vinden voor de open eindjes en het idee verder aan te scherpen.Dit is de eerste avond die we organiseren in een reeks van drie bijeenkomsten.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is er in Utopie plaats voor 40 mensen. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven door een e-mail te sturen aan cafeutopie.

Meer Informatie + Aanmelden

10 juli 2020
0,00

Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Grand Café Utopie

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.