ZO 30 september 2018 10.00-17.30 uur
LATIFA, stem & dans verdiepingscursus
Utrecht

Het Latifa 'gebed' is al eeuwenoud en komt uit het soefisme. Het is een oefening in aanvaarden, in Leven. Latifa betekent subtiel en het raakt de 7 subtiele levenskwaliteiten: 1. bestaan, 2. verlangen, 3. hopen, 4. geloven & vertrouwen, 5. loslaten, 6. liefhebben & geliefd zijn, 7. bereid zijn. Deze 7 levens- kwaliteiten kunnen diep in je doordringen en tot bewustwording leiden die je verruimen en verdiepen als mens. Je stem erbij betrekken, het lostrillen van wat in jou aanwezig is en het laten klinken blijkt een prachtig middel te zijn om een transformatie proces op gang te brengen. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wie jij ten diepste bent. Het maakt je ontvankelijk voor dat wat al in jou aanwezig is en zich in jou tot uiting wil brengen. Naast het zingen gebruiken we de dans om dit bewustwordingsproces te dragen en te ondersteunen. Door ons lichaam er bij te betrekken, door het dansend wakker te maken, kunnen we beter voelen wat er in ons hele systeem gebeurt. Wij verheugen ons erop deze cyclus opnieuw te geven en samen met jullie in de Latifa te duiken en stappen te kunnen zetten, ieder in zijn eigen tempo.Docenten:
Renée Mars (Stembevrijder, Biodanza docent, Therapeute)
Diete Sybesma (Stembevrijder, Pianiste, Alexander Techniek docent)

Meer Informatie + Aanmelden

30 september 2018 t/m 07 april 2019 | 7 zondagen van 10.00 - 17.30 uur: 30 sept.- 4 nov. - 9 dec. 2018 - 13 jan. - 10 febr. - 10 mrt. - 7 april 2019
695,00 | voor 7 dagen

0345-520246 / 06-49864654
info AT reneemars DOT nl

Mooie zaal in de Montessorischool, Schoolplein 6, Utrecht

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.