ZO 17 oktober 2021 14.00-17.00 uur
Lezing: Liefde als basis van ‘Al-wat-is’, ook van Wetenschap
Culemborg

Lezing met muziek door dr.ir. G.J.J. Remkes, fysicus, componist, musicus & auteur

Nodig: geen wetenschappelijke voorkennis, wel een open mind.

Hoe kunnen wij ons zicht op de realiteit verbreden, zodat er weer ruimte en tijd komt om vanuit Liefde te leven?

Dit kan door te gaan inzien waar de huidige beperkingen vandaan komen. Schuiven wij ons intuïtieve weten over de essentiële aspecten van het leven bij voorbaat terzijde?  Wat is er het gevolg van, dat dit intuïtieve weten wordt afgedaan als ‘subjectief’, vrijetijdsbesteding en daarmee als niet behorend tot het terrein van wetenschap of onderwijs? 

Door de waarde van het denken zelf te relativeren, kan een heel nieuw wereldbeeld ontstaan. Er kan een wereld voor ons open gaan door het denken zelf in het juiste perspectief te plaatsen. Zo hoeven we niet langer op te kijken tegen ‘vastgestelde waarheden’. Dit schept ruimte voor wat fundamenteler is: Liefde en Bewustzijn.

Al in mijn jonge jaren vond ik niet de aangeleerde kennis, maar het begrip over de wezenlijke vragen van het leven van belang. Ik heb de doctorstitel in de natuurkunde behaald. Door mijn Eenheids-ervaringen ben ik gaan inzien waarom wetenschap de wezenlijke vragen van het leven niet kan beantwoorden.
Ik ben ook gaan inzien hoe het anders kan. Liefde als gemeenschappelijke basis van spiritualiteit en wetenschap, van mens en samenleving. Ik hoor muziek die vanuit andere dimensies bij me komt. Deze muziek verklankt Eenheids-beleving, de diepere basis van het menselijk zijn.

Meer Informatie + Aanmelden

17 oktober 2021
10,00 | Vrijwillige bijdrage, richtbedrag EUR 10,-


info AT georgeremkes DOT com

Huiskamer, A. Romein-Verschoorpad 11, Culemborg

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.