WO 13 mei 2020 20.00-22.00 uur
Bewust interview Peter Toonen: Wees moedig, versterk je weerstand!
thuis

Wees moedig, versterk je weerstand. Op 7 mei ga ik in gesprek met Peter over het onderwerp moed en weerstand!

 

Je hebt moed nodig om je weerstand te versterken. We praten over de actualiteit en waarom 'Opgesloten in een piramide' vandaag zo actueel is. Waarom zijn 'alternatieve geschiedenisverhaal' wel heel compleet lijkt te zijn!

 

Peter Toonen is o.a. schrijver van het boek:

Opgesloten in een piramide
Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons wist te ketenen.


In dit boek neemt Peter Toonen je mee door 13.000 jaar geschiedenis, op een manier die wezenlijk anders is dan we gewend zijn uit onze ‘gestandaardiseerde’ geschiedenisboeken. Hij presenteert met dit werk ‘een alternatief geschiedenisverhaal’ waarbij hij dwarsverbanden en verbindingen in kaart brengt die een heel ander licht werpen op ‘onze geschiedenis’ en herkomst. 

Peter laat zien dat de afgelopen 13.000 jaar geschiedenis van de mensheid niet primair een evolutieverhaal is over mensen die vanuit een overlevingsdrang steeds krachtigere en verfijndere technologieën en samenwerkingsverbanden ontwikkelden, maar dat het vooral een verhaal is dat zich ontvouwt in reactie op externe impulsen van een religieuze aard waarover in onze standaard geschiedenisboeken niet of nauwelijks wordt geschreven. 

De koers en het verloop van onze geschiedenis (b)lijken in hoge mate bepaald en beïnvloed te zijn door essentiële impulsen waarvan de aard en herkomst de nodige vragen oproepen en die geresulteerd hebben in het ontstaan van maatschappelijke piramidale structuren die de mensheid tot slaaf (b)lijken te maken. 

Steeds meer mensen realiseren zich deze jaren dat er in onze wereld krachten actief zijn die mensen beperken, tegenwerken, in hun kracht en potentieel ondermijnen en ‘gevangen’ lijken te houden in een soort kunstmatige matrix. 
Dit boek werpt een licht op de aard en essentie van deze matrix, onderzoekt de herkomst ervan en brengt in beeld wat zoal de fenomenen zijn waarin deze matrix tot uitdrukkingsvorm komt. Hierbij werpt het menigmaal vragen op die we onszelf nu allemaal mogen stellen indien we een wezenlijk ándere koers willen gaan varen: een koers die niet langer in het teken staat van afhankelijkheden, beperkingen en ontkrachting, maar van autonomie, soevereiniteit en werkelijke mogelijkheden om vanuit eigen kracht en in coöperatie met anderen te gaan scheppen. 

We zijn als mensen niet slechts schepsels maar ook scheppers op deze planeet. Zijn we in staat en bereid de verantwoordelijkheid voor onze scheppingen en aard werkelijk zelf te dragen, of blijven we steken in oude patronen waarin iets of iemand ‘buiten ons’ en ‘boven ons’ alles voor ons regelt?

 

Kortom, het belooft een interessant  gesprek te gaan worden! We zien je graag.

 

Je kunt dit interview 'live' via Bewust Achterhoek Facebook bijwonen.

Wil je zeker weten dat je het niet mist, zet dan in de instellingen bovenaan de bladzijde (onder 'volgend'), ons op "als eerste weergeven". Dan weet je zeker dat je alle berichten van Bewust Achterhoek onder ogen krijgt.

Meer Informatie + Aanmelden

13 mei 2020

thuis

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.